NEUROFISIOTERÀPIA

Mitjançant un acompanyament des de la globalitat i l’aplicació de diferents conceptes i tècniques, treballem per millorar al màxim la funcionalitat de qualsevol persona amb trastorns i dificultats en el moviment, amb l’objectiu de preservar, mantenir i millorar la qualitat de vida, així com l’autonomia i la independència en les diferents àrees de la vida.

Tot l’equip de neurofisioterapeutes prioritzem el treball actiu, potenciant la màxima participació possible del pacient, de forma personalitzada i individualitzada. Ens reciclem constantment i coneixem i apliquem un ampli ventall de tècniques recolzades científicament.

Té sentit realitzar rehabilitació després d’una afectació neurològica?

La neuroplasticitat es produeix tant en persones sanes com en aquelles que hagin sofert una lesió, cerebral o perifèrica. En ambdós casos s’observa com té lloc una reorganització, és a dir, canvis en les sinapsis els quals impliquen modificacions en els circuits neurals i significatives conseqüències a nivell funcional.

La neuroplasticitat, doncs, en l’àmbit de la rehabilitació, representa el mecanisme o eina que permet comprendre els efectes de les actuacions terapèutiques.

L’entrenament rehabilitador promou la plasticitat adaptativa postlesió, probablement per la millora de l’activitat endògena dins dels circuits espinals i supraespinals i el manteniment de les vies de les funcions sensorial i motora.

Són múltiples investigadors els que posen en relleu els efectes beneficiosos de l’entrenament sensorio-motor en la millora motora.

sirn manresa serveis neurofisioterapia

Què fem per a tu?

T’ajudem a mantenir, treballar i millorar:

 • La força muscular i la motricitat voluntària
 • El to muscular
 • La mobilitat i els rangs articulars
 • La sensibilitat superficial i profunda
 • La flexibilitat
 • L’estabilitat, l’equilibri i la coordinació
 • La marxa
 • Les alteracions posturals i les deformitats
 • Etc.

Així com a disminuir:

 • El dolor
 • L’espasticitat, les hipertonies, les rigideses, etc.
 • Els moviments involuntaris
 • La fatiga
 • Etc.