NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA

La Neuropsicologia Clínica és una especialitat professional de la Psicologia que té com a finalitat descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals, com a conseqüència d’una afectació en el Sistema Nerviós Central. Permet valorar els procesos cognitius: atenció, funcionament executiu, memòria, llenguatge, percepció, cognició espacial i praxis; i com aquests interfereixen en el funcionament quotidià de la persona. La intervenció és individualitzada i es porta a terme a partir de la neurorrehabilitació i/o l’estimulació cognitiva, l’assessorament i el suport al pacient i a la família.