Des del SIRN Manresa ens adrecem a totes les persones, adults i infants, que pateixen o han patit una afectació del sistema nerviós, així com afectacions traumatològiques, tals com:

 • Tot tipus d’alteracions traumatològiques
  • Qualsevol tipus d’alteració del sistema múscul-esquelètic (lesions musculars, esquinços, contractures, fractures, luxacions, tendinitis, calcificacions, pròtesis, ruptures de lligaments, ruptures fibrilars, patologia meniscal, artrosis, artritis, patologies d’esquena, lesions que requereixen cirurgia, etc).

 • Dany cerebral
  • Accident vascular cerebral (ictus, hemorràgia…)
  • Tumors cerebrals
  • Traumatisme crani-encefàlic
  • Encefalopaties
  • Hemiplègies secundàries a altres patologies
  • Paràlisis cerebral congènita o adquirida
  • Etc.

 • Malalties neurodegeneratives
  • Esclerosis múltiple
  • Esclerosis lateral amiotròfica
  • Parkinson
  • Alzheimer
  • Etc.

 • Lesions medul·lars
  • Tetraplegia
  • Paraplegia
  • Siringomèlia
  • Etc.

 • Malalties neuromusculars
  • Distròfies musculars
  • Neuropaties hereditàries (síndrome de Charcot Marie Tooth…)
  • Miopaties
  • Síndrome de Guillain-Barré
  • Etc.

 • Lesions perifèriques
  • Lesions de nervis
  • Plexopaties
  • Paràlisi facial
  • Etc.

 • Alteracions genètiques
  • Síndrome de Down
  • Síndrome X-Fràgil
  • Síndrome de Rett
  • Síndromes cromosòmiques
  • Etc.

 • Trastorns d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament
  • Trastorns específics de l’aprenentatge
  • Trastorn per dèficit d’atenció (TDA) amb o sense hiperactivitat
  • Trastorns del espectre autista (TEA)

 • Altres afectacions discapacitants:
  • Paraparèsia espàstica familiar
  • Etc.