Neurorehabilitació, neuroplasticitat i neurogènesis

La neurorehabilitació és un tractament interdisciplinar i coordinat enfocat a la recuperació neurològica i funcional de les persones que pateixen o han patit una afectació neurològica. La neurorehabilitació es basa en les neurociències i els seus principis d’actuació estan fonamentats en l’evidència científica de l’eficàcia dels tractaments.  

El principal objectiu de la neurorehabilitació és obtenir la reintegració òptima de la persona amb una afectació neurològica a la seva vida familiar, social i laboral, mitjançant el màxim desenvolupament possible de les seves habilitats motores, cognitives, sensorials i afectivo-adaptatives.

Les últimes investigacions demostren que el cervell i el teixit nerviós poden regenerar-se mitjançant la seva utilització i potenciació. Aquesta capacitat és la plasticitat neuronal o neuroplasticitat.

La neuroplasticitat permet a les neurones regenerar-se tant anatòmica com funcionalment i formar noves connexions sinàptiques. La plasticitat neuronal representa la facultat del cervell per recuperar-se i reestructurar-se. Aquest potencial adaptatiu del sistema nerviós permet al cervell reposar-se a trastorns o lesions, i pot reduir els efectes d’alteracions estructurals produïdes per diferents patologies neurològiques. 

La plasticitat neuronal s’aconsegueix a través de millorar la comunicació en la sinapsis entre les neurones existents. Però també és possible el naixement i proliferació de noves neurones. Aquesta capacitat és la neurogènesis, l’existència de la qual s’ha comprovat científicament des de ja fa més de 20 anys. Els científics ens expliquen que es pot potenciar amb l’activitat i el moviment, l’exposició a entorns cognitivament estimulats i les conductes orientades cap a objectius. És d’aquesta manera com des del SIRN Manresa oferim un tractament neurorehabilitador per a cada persona.