PSICOLOGIA CLÍNICA

Definim la psicologia com la ciència que estudia el comportament humà i té com a objectiu procurar el benestar de les persones millorant la seva qualitat de vida i oferint eines que els permetin afrontar el malestar de forma constructiva, per establir una relació més saludable amb el món que els envolta.

Realitzem intervencions individuals i terapèutiques mitjançant una avaluació, diagnòstic i un tractament dirigit a l’afrontament de dificultats emocionals, psicosomàtiques, comportamentals, d’àmbit familiar i social. Treballem amb persones que presenten:

  • trastorns d’ansietat: fòbies, trastorn per estrès post-traumàtic, trastorn d’ansietat generalitzada.
  • trastorns de l’estat d’ànim: depressió i trastorn bipolar.
  • autoestima i habilitats socials: assertivitat, comunicació efectiva, presa de decisions, solució de problemes o control d’impulsos.